Integritetspolicy

Dataskyddsförklaringen är ett informationsdokument som krävs enligt dataskyddslagen.

Finlands Frihamn Ab:s dataskyddsuttalanden

Alla har rätt att veta vilken information om honom som lagras i olika register.
Rätten att inspektera uppgifter, utövandet av inspektionsrätten och rättelsen av uppgifter regleras av EU: s allmänna dataskyddsförordning (2016/679).

De viktigaste personregistren som innehåller kund- och partnerskapsinformation och dataskyddsbeskrivningar av Finlands Frihamn Ab specificeras nedan baserat på personregister. Andra sekretesspolicyer om personliga register kommer att tillhandahållas separat på begäran.

Kundregister

Prospekt och potentiella kunder

Åtkomstkontrollregister

Kameraövervakningsregister