Finlands Frihamn Ab

Finlands Frihamn grundades 1960 för att stöda Finlands utrikeshandel och erbjuda lagertjänster åt andra företag.

På grund av sitt förmånliga läge och sina goda tjänster har Frihamnen från första början betjänat vårt lands bilimport.

Finlands Frihamn är Finlands centrum för billogistik, var årligen behandlas och vidareförmedlas ca 100.000 fordon till återförsäljare i Finland och andra länder. Områdets operatörer utgör en unik koncentration av kunskap inom billogistik och utrustning av bilar.

På frihamnsområdet finns även andra logistikföretag och företag i närastående branscher.

Landområden

Ca 45 hektar med trygga, dygnet runt bevakade lagerfält

Kontorsutrymmen

Ca 2.000 kvadratmeter kontor

Lagerutrymmen

12.000 kvadratmeter kallt och varmt lagerutrymme och till dem hörande lagertjänster

Frihamnen äger också olika slag av arbetsmaskiner: truckar, frontlastare
och en bilkran, som hyrs ut åt behövande.

Freeport Of Finland

FREEPORT OF FINLAND

TULLINIEMI

VAPAASATAMA 113

FIN-10900 HANKO

PHONE

+358-40 560 1599